Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Biljetter faktureras med 10 dagars betalningsvillkor eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Kontaktpersoner

Peter Kattilasaari

Försäljningschef

+46 (0)90 888 86 10
+46 (0) 70 535 34 49
peter.kattilasaari (at) nolia.se

Anna Wikman

Projektsäljare/Bitr. Projektledare

+46 (0)90  -888 86 07
+46 (0)70  -627 34 04
anna.wikman (at) nolia.se

Vad tycker andra?

"Nolia is important to us because we meet a lot of our clients that live up north. Also is an awesome event with so many interesting products and it’s an honor to be there. Sales have increased every year and the most important aspect is the care the organisers take in choosing the exhibitors, rewarding companies that bring real quality."

Jari Keskinen, Kulinarisk,

”Varför Noilamässan? Nolia var första steget till att bli professionell yrkesutövare för drygt 35 år sedan. Att tordas, vilja och tro sig om att klara av 9 dagar med över 100 000 besökare på denna jättemässa var ett viktigt avgörande steg i utvecklingen. Att ha tillräckligt med varor, tro att de skulle sälja och träffa så många människor var en utmaning. Måste nämna att om vi inte hade varit två konstnärer, från samma by och dessutom bästa målarvänner så hade det inte varit lika självklart att Laila Wikström och jag skulle ställa ut. Stödet och peppning var viktigt och vi delade monter de första åren. En historia från dåtiden Det finns många härliga historier fån Nolia-åren med glada kunder, gamla bekanta från Lycksele och hjälp från bekantas bekanta som kunde komma ner med mer varor när man sålt bättre än man hade hoppats på. Men en var när Margareta – Noliabossen - kom förbi i vanlig ordning på lördag morgon och önskade oss utställare lycka till. Jag visste att det var 30:e året jag ställde ut å frågade henne var kristallvasen eller guldklockan var? På skämt såklart, men morgonen därpå stod en fantastisk blomsteruppsättning på mitt bord . Det var kul och minnesvärt. Tips till nya utställare Tips till nybörjare på Nolia kan vara att just dela monter med någon som kompletterar dina produkter och stil.”

Kerstin Westin,

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så meddelar vi när det går att köpa biljetter, boka provningar, mm.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så skickar vi dig information om när det går att köpa biljetter, boka provningar och andra intressanta nyheter!